Alecta Fastigheter AB har anställt tre chefer som ska bygga upp och utveckla bolaget tillsammans med vd Lena Boberg och de tio medarbetare som redan idag arbetar med det svenska fastighetsbeståndet.


Johanna Boltzius har rekryterats till rollen som ansvarig för transaktioner, Malin Lövemark som ansvarig för förvaltning och Karolin Forsling med ansvar för projekt- och stadsutveckling.


- Det känns otroligt roligt att ha lyckats rekrytera Johanna, Malin och Karolin.  Med deras breda erfarenheter, kompetens och personligheter kommer de bidra stort till utvecklingen av Alecta Fastigheter. Vi blir redan från start ett av Sveriges största fastighetsbolag och ska fortsätta växa de kommande åren. Jag ser fram emot att tillsammans med dem och det befintliga teamet bygga upp det nya fastighetsbolaget, säger Lena Boberg vd, Alecta Fastigheter AB.  


Johanna Boltzius arbetar idag på Alecta som transaktionsansvarig för den direktägda fastighetsportföljen. Tidigare har hon bland annat arbetat på JLL som retailansvarig på capital markets. Hon påbörjar sin tjänst som transaktionschef omgående.
Karolin Forsling arbetar idag i egen verksamhet inom stadsutveckling och tidigare har hon bland annat arbetat på AMF Fastigheter AB. Hon påbörjar sin tjänst under hösten 2020.
Malin Lövemark arbetar idag på Folksam och tidigare bland annat på AMF Fastigheter AB. Hon påbörjar sin tjänst under hösten 2020.


Alecta Fastigheter AB kommer initialt att äga och förvalta fastigheter till ett värde av 45 miljarder svenska kronor. Målet är att bolaget sedan ska växa genom både förvärv och utveckling, i kombination med aktiv förvaltning och stort kund- och hållbarhetsfokus.
Andelen fastigheter i Alectas portfölj ska öka de närmaste fem åren, vilket innebär nya investeringar i svenska och utländska fastigheter på cirka 50 miljarder svenska kronor. Investeringstakten är beroende av om Alecta hittar möjligheter som möter de avkastningskrav som finns på investeringarna. 


Alecta Fastigheter AB bildas för att Alecta ska kunna öka skalbarheten i fastighetsinvesteringarna, skapa god avkastning och samtidigt fortsätta förvalta kundernas pensionspengar till så låg avgift som möjligt.


För mer information, kontakta Jacob Lapidus, Chef Extern kommunikation och press, jacob.lapidus@alecta.se, 076-1643959.

2020-08-11 09:00:00

Cecilia Österholm
cecilia.osterholm@alecta.se

0725 797 541