Regeringsgatan 107 har ett fantastiskt läge i skärningspunkten mellan Vasastan, Norrmalm och Östermalm i centrala Stockholm. Vi såg en oslipad diamant – en plats som människor bara passerade på väg någon annanstans. Vi ställde oss frågan: Hur kan vi lyfta platsen genom att skapa en levande fastighet där människor trivs, vill vara och känner framtidstro?


Efter ett gediget arbete har delar av kontorsytorna och entréplanet på Regeringsgatan 107, adressen för vårt eget och vårt moderbolag Alectas huvudkontor, utvecklats till en plats som bjuder in till möten. Här finns nu restaurangen Agdas på hörnet och en konferensverksamhet som båda har öppet för externa gäster vilket inte var fallet tidigare. Huset används på ett effektivare sätt samtidigt som medarbetare, lunchgäster och konferensdeltagare skapar en plats full av rörelse på en tidigare bortglömd adress. 
 

Vi är övertygade om att plats- och stadsutveckling som skapar framtidsvärde måste vara innovativ och ha hållbarhet i fokus. Därför har hållbarhet genom återbruk varit en ledstjärna genom hela arbetet. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi siktat på omvandlingen av fastigheten skulle ha en så låg klimatpåverkan som möjligt.  

Läs mer om kontorsutvecklingen, platsutvecklingen och hållbarhetsarbetet via länkarna nedan, och kom gärna förbi och kika med egna ögon om du är i stan!