Tomträtten till skolfastigheten Hönsfodret 1 på Södermalm i Stockholm förvärvas av Alecta Fastigheter från EQT. Fastigheten genomgår för närvarande en full om- och tillbyggnad som ska vara klar i mitten av 2022.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 14 100 kvadratmeter och är fullt uthyrd till Academedia som kommer att öppna ett nytt campus med fyra gymnasieskolor i lokalerna. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 1,25 mdkr.

- Vi är otroligt glada över det här förvärvet och ser fram emot att jobba nära hyresgästen Academedia för att tillsammans utveckla miljön för de fyra skolor som flyttar in nästa år. Det här blir en toppmodern utbildningsfastighet som uppfyller standarden BREEAM In-Use "Very Good" och stärker vår position inom segmentet samhällsfastigheter, säger Jenny Lindholm, CIO, Alecta Fastigheter.

Tillträde till fastigheten kommer att ske när entreprenaden är slutförd och hyresgästen flyttat in i lokalerna, preliminärt Q3 2022.

- Den höga utvecklingstakten i närområdet de kommande åren är något vi ser stora och spännande möjligheter i. Förvärvet ligger helt i linje med vår ambition att driva hållbar och långsiktig utveckling av platser och miljöer i attraktiva tillväxtområden, fortsätter Jenny Lindholm, Alecta Fastigheter.

- Vi är stolta över att överlåta fastigheten till Alecta Fastigheter efter en framgångsrik omvandling av en halvtom byggnad med dålig energiprestanda till ett ”grönt” flaggskepps-campus som möter moderna krav på attraktiva och inspirerande utbildningslokaler, säger Henrik Orrbeck, partner på EQT Exeter.

2021-12-06 07:45:00