Den 1 oktober börjar Alecta Fastigheter ta över förvaltning och utveckling av de egna fastigheterna. Det sker stegvis med start av ett flertal hus i Stockholm. Totalt berörs i det första ledet ca 120 kunder och ett fastighetsvärde om 18 miljarder. - Det här är ett spännande och viktigt steg, ett startskott, i den tillväxtresa vi har framför oss, säger Lena Boberg, VD Alecta Fastigheter.

Från och med den 1 oktober tar Alecta Fastigheter hem förvaltningen av fastigheterna i Stockholm. Bland annat berörs World Trade Center, Signalfabriken och Ellery Beach House.Övertagandet innebär att bolaget nu på riktigt lanseras utåt. Syftet är att få en närmare relation till kunderna, husen och platserna för att kunna utveckla dem och skapa större värde framöver.

- Det är en omfattande utrullning där vi vänder oss till både kunder och andra samarbetspartners, för att presentera Alecta Fastigheter. Framför allt vill vi genom att ta över förvaltningen komma närmare våra kunder och kunna vara lyhörda för deras behov. Det ger oss bättre kontroll över hela värdekedjan så att vi kan utveckla fastigheterna och skapa större värde för både våra kunder och Alectas pensionssparare, säger Lena Boberg.

Alecta Fastigheter bildades i januari 2021 och har som mål att på 5-7 år dubblera värdet på fastighetsportföljen, som idag värderas till cirka 45 miljarder kronor. Planen är att växa genom utveckling och förvärv med fokus på svenska tillväxtstäder samt i Norden. Beslutet att ta hem förvaltningen är ett led i Alecta Fastigheters tillväxtplaner.

- Vi har stora ambitioner och ser fram emot att vara med och utveckla alltifrån framtidens kontor till framtidens städer och platser. Det är därför ett både symboliskt och strategiskt viktigt steg, och det känns väldigt roligt att på riktigt vara i gång med arbetet, säger Lena Boberg.

FAKTA:

  • Fastigheter där Alecta Fastigheter tar över förvaltningen den 1 oktober: Regeringsgatan 103-107, Ellery Beach House, Drottningholmsvägen 14-22, Fridhemsgatan 26-30, World Trade Center, Johannesgatan 9, Warfvinges väg 39-45, Lindhagensgatan 112-114, Torsgatan 10, Ingmar Bergmans gata 4, Hagagatan 23 A-B, Norrlandsgatan 18, Frösundaviks Allé 4, Signalfabriken
  • Stockholm är Alecta Fastigheters största marknad. Av den direktägda portföljen finns cirka 65 procent av det totala värdet i Stockholm.
  • Fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad, Nacka, Upplands Väsby och Lidingö.
  • Det dominerande segmentet i Stockholm, cirka 87 procent av marknadsvärdet, är kontor.

2021-10-01 10:15:00

Cecilia Österholm
cecilia.osterholm@alecta.se

0725 797 541