Staden och människan

Almedalen 2024

2024-07-03

I slutet av juni var det återigen dags för den årliga Almedalsveckan. Hållbarhet och digitalisering var temat för många av dragningarna under dagarna i Visby och självklart hade Alecta Fastigheter representanter på plats för att både trendspana och dela med sig av egen kunskap.

Nickie Excellie, chef för hållbarhet och kommunikation, vilka är de största insikterna du fått under årets upplaga av Almedalen?
– Jag upplever att det är mer positiv stämning och att vi känner hopp om framtiden på ett annat sätt än förra året, vilket är roligt. Annars är det stort fokus på klimatfrågan och framförallt på återbruk och cirkuläritet.

Vad hoppas du ska ha hänt i världen innan nästa års upplaga av Almedalen?
– Att vi kommit än längre inom arbetet med återbruk så att vi kan visa på hur branschen systematiskt har flyttat fram positionerna, och att vi inte är på pilotarnivå fortfarande. Just nu upplever jag att det ”poppar mkt” överallt men vi skulle behöva en systematisk större förflyttning, där är vi inte ännu.

Vad har veckan kretsat kring enligt dig Mika Tuomikoski, energiansvarig?
– Inom mitt område var det mycket som kretsade kring pågående energiomställning och hur vi kan agera för en gemensam riktning framåt. Alla behöver vi minska utsläppen och en stor del i det är elektrifieringen. Hur kan vi hjälpas åt för att minska effekttopparna i våra elnät?

Vill du ge exempel på hur du lagt märke till att hållbarheten fortfarande är på agendan?
– Energigemenskaper är ett exempel på det. Det är en smart metod för att kunna producera, återvinna och dela energi mellan bostäder, industrier och andra typer av lokaler. Möjligheten att minska andelen köpt energi är stor i en energigemenskap. Fram till nyligen har möjligheterna att göra det varit begränsade, då man inte fått dela el. Men nu har det gjorts förordningsförändring under förutsättning att det handlar om byggnader inom samma fastighet eller grannfastigheter. Detta kommer vi att höra mer om framöver…

Hannes Widstrand, IT-arkitekt, vilken är din största insikt från veckan som passerat?
– Att fastighetsbranschen i stort har ganska lång väg kvar att vandra vad gäller digitalisering, men att alla delar en hög ambitionsnivå. Det påskyndar mognadsgraden bland oss och våra leverantörer.

Någon trend som dominerat, enligt dig?
– ”Hur kan AI ….” började hälften av alla tech-events med.

Magnus Källgren, stadsutvecklare, vilka är dina största spaningar från Almedalen 2024?
– Att vi behöver hitta nya och bättre former för samarbete inom stadsutveckling, där även finansieringsfrågor blir viktiga. Alltså förmåga att faktiskt leverera på det man säger. Många kommuner sett planer och idéer försvinna då utvecklare helt plötsligt står utan kapital. Här kan vi på Alecta Fastigheter verkligen komma till vår rätt med vårt långsiktiga perspektiv och vår egen finansiering. Det gör oss tämligen unika, och därmed även efterfrågade.

Vad tar du med dig från den high table lunch som Alecta Fastigheter arrangerade?
– Känslan av att vi försöker lösa samma frågor och vill hitta vägar framåt. Genom att förbättra våra städer och platser med fokus på trygghet och lycka så kan vi hjälpa till att lösa större samhällsfrågor och problem. Här behöver ”alla goda krafter” hjälpas åt och hitta bättre former för samarbete, och få till en långsiktighet. Det senare kan verka svårt med tanke på mandatperioder och annat, men detta är frågor som det bör råda stor enighet kring.

Vad hoppas du ska ha hänt i världen till nästa års upplaga av Almedalen?
– Att vi som bransch än mer utvecklar platser med dess förutsättningar och dess platshistoria och kultur står i centrum. Att branschen på allvar ställer sig frågor som: “Behövs det fler nybyggda kontor? Ska vi verkligen riva fungerande byggnader? Om det finns vakanta äldre kontor, varför byggs det då nya?”. Att vi än mer ser att branschen tar sitt CO2-avtryck på allvar och skiftar om till transformation och platsförädling.