Staden och människan

Spaningar från Almedalen

Den sista veckan i juni var det återigen dags för Almedalen, världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Hållbarhet, AI och den skakiga omvärlden debatterades flitigt under veckan. På plats fanns givetvis representanter från Alecta Fastigheter som nu berättar vad de tar med sig från veckan.

Del av Alecta Fastigheters delegation.

Nickie Excellie, hållberhetschef Alecta Fastigheter:
“För en hållbarhetsnörd är det häftigt att se hur mycket utrymme mina hjärtefrågor får och hur vi pratar om det kopplat till affären och inte som något ”separat nice to have”. Det har verkligen skett en enorm utveckling på kort tid! Vi har en lång väg att gå men det är verkligen enormt fokus på både hållbarhet och digitalisering. I år upplevde jag att fokus låg mer på social hållbarhet. Det kan säkert kopplas till att rapporteringen kring hållbarhet även kommer att fokusera mer på det framöver. 

Branschen är väldigt stressad över all rapportering som kommer från EU-håll. Jag var med i en paneldebatt om CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) under tisdagen och upplever att bolagen är stressade för det hetsas på om allt som måste vara på plats, samtidigt som EU är sena med sin information och ingen riktigt vet vad som gäller. Jag tror att vi måste vara snälla mot oss själva med all rapportering och ha en sund approach till det. Jag är övertygad om att det är viktigt med tillförsikt; att det blir bra på sikt när det fått kalibreras ytterligare.

Till sist avslutade jag Almedalsveckan med ett viktigt samtal anordnat av Unizon om hur vi kan underlätta för kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer att få ett stabilt eget boende utan att behöva leva med sin förövare. Detta är ett stort problem i Sverige idag då vi inte har en fungerande bostadsmarknad. Om ni har möjlighet, gå gärna in och stötta Unizons viktiga arbete och dela det som görs. Det behövs!”

Nickie Excellie.

Jenny Lindholm, CIO på Alecta Fastigheter:

“Det jag tar med mig från Almedalen är att branschen är relativt enig; hållbarhet och digitalisering är i fokus och ett måste att väva in i alla delar av affären för att vara relevant. Räntorna kommer att ligga på en högre nivå under en överskådlig framtid, vilket innebär att värdet på fastigheter kommer gå ned något ytterligare och avkastningskraven måste upp lite till. Men även om 2024 också kommer att bli ett tufft år innebär det att fina möjligheter kan uppstå i den omställning som kommer av det nya normala, särskilt för en aktör som oss.”

Jenny Lindholm.

Caroline Strömblad, affärsansvarig Stadsutveckling på Alecta Fastigheter:
“I fastighetsbranschen pratades det en del om byggnation i trä. Atrium Ljungberg släppte sitt nya projekt Stockholm Wood City under veckan, vilket ska bli världens största urbana stadsbyggnadsprojekt i trä, med sina 250 000 kvadratmeter.

Stiftelsen Byggekologi höll en föreläsning, där Magnus Källgren och jag deltog, om träbyggande som drivkraft för skogsrestaurering och kolinlagring. En tredjedel av världens skogar har redan försvunnit och ytterligare lika många är i dåligt skick. Var ska vi få allt trä ifrån när vi inte längre ska bygga i betong och stål var något som debatterades. En intressant föreläsning om samspelet mellan städerna och skogarna och hur träbyggnationen är drivkraften för att restaurera världens alla skogar.

Ett annat ämne som var hett under Almedalen var förstås AI och såklart höll Google i stafettpinnen i panelsamtalen kring detta ämne. Till en början lite förvånande att se självaste ärkebiskopen Martin Modéus på scen i ett panelsamtal om AI:s roll i samhället. Men på ämnet hur vi utvecklar och använder AI på ett ansvarsfullt sätt nickade publiken instämmande när ärkebiskopen talade om vikten av det långsiktiga samtalet: vad är en människa och vad är ett gott samhälle? På torsdagen lyssnade jag även på hur vi kan använda AI i arbetet med att bekämpa klimatkrisen.”

Caroline Strömblad.

Helena Ågren, affärsansvarig stadsutveckling Alecta Fastigheter:
“Så många inspirerande möten, paneler och rundabordssamtal med kloka människor om viktiga och betydelsefulla ämnen hur vi tillsammans ska kunna skapa en bättre morgondag.

The Power of Places. From Ego to Eco. Konsten att förena behov med varsamhet om resurser och kulturvärden. Genius Loci platsens själ.

Framför allt samtal kring lycka, välmående och hälsa i stadsplanering. Vems ansvar är det egentligen att vi mår bra i staden? Vi på Alecta Fastigheter arrangerade en high table lunch där vi bjöd in till samtal, som fokuserade kring: kan vi bygga en stad med större förutsättningar till lycka och välmående? Hur förenar vi exempelvis neuroarkitektur med lyckoforskning och insikter om ensamhet? Det är frågor som vi brinner för. 

Ett exempel på hur vi konkret går från ord till handling är i stadsutvecklingsprojektet Valparaiso i Värtahamnen i Stockholm, där vi tillsammans med Nordr vill utmana dagens stadsutveckling med innovation, nya perspektiv och samskapande. I detta projekt driver vi tre realtidslabb med fokus på dels utmaningar i Värtahamnen, dels med utgångspunkt från den tid vi lever i. Dessa tre labb är; lågfrekvent buller, energi och food-tech samt sist men inte minst lycka, hälsa och välmående i stadsplanering. Det sistnämnda stod i fokus under vår lunch i Almedalen.

Tack alla ni som deltog tillsammans skapar vi platser där fler kan och vill höra till. Platser för närvaro eller kanske ska kalla det härvaro, för stadsplanering har en stor betydelse att ta oss till nuet. Att vara närvarande i staden och i våra liv. Det om något bidrar till lycka och välmående."

Helena Ågren.

Lena Boberg, VD Alecta Fastigheter
"Tack Almedalen!

Summerar årets Almedalen med en varm känsla av framtidstro. Så mycket klokhet som kommer fram i spontanmöten, på rundabordssamtal och i paneler. Tillsammans och låt oss göra är ord som hörs i ett underbart soligt Visby, vilket bådar gott när vi nu tar oss an framtiden.

Denna så viktiga mötesplats och plattform för lärande. Platsen där politiken, akademin och näringslivet träffas blir alltmer viktig för att lösa de utmaningar vi står inför – för tillsammans blir vi bättre och klokare. För oss på Alecta Fastigheter pratade vi resurseffektivitet, smarta energilösningar, hur vi bygger en bättre och tryggare stad, där vi känner härvaro. Sist men inte minst pratade vi mycket om lycka och vårt bidrag till lyckligare mer välmående platser.

Stort tack till alla som gjorde Almedalen till var det var. Tillsammans är vi klokare.

Önskar alla en fin sommar."

Lena Boberg.

Hela programmet, och länkar till många av de inspelade debatterna i  Almedalen finns här:

Program - Almedalsveckan