Staden och människan

Fem tips till dig som chef nu när kontoren öppnar upp

2021-09-29

29 september lättades restriktionerna och rekommendationen om hemarbete försvann. Många pratar om det nya nuläget. Men vad behöver du göra för att hantera det nya nuläget redan från starten av återgången till kontoren? Hur möter du individuella behov och leder ditt team i den här förändringen? Och hur får vi hybridarbete att fungera?

Frågorna är många. Här delar Tommie Cau, Alecta Fastigheters Future of Work Lead, med sig av sin kunskap och fem tips om vad som är viktigt just nu när många medarbetare kommer tillbaka till kontoret.

– Jag tror att det är viktigt att det hybridläge som skapas på många arbetsplatser kräver ytterligare ett mind-shift kring hur vi leder. Ett mind-shift som är minst lika stort som det många har gjort under de senaste 18 månaderna när vi har lett medarbetare som i väldigt hög grad arbetat på distans, säger Tommie Cau.

1. Glöm idén om millimeterrättvisa!

Om framtidens arbetsliv är mer flexibelt, hybridbaserat och individanpassat behöver vi göra upp med rättvisetanken om att alla ska arbeta och vara på kontoret på samma sätt. Nu finns en unik chans att anpassa större delar av arbetslivet efter individen. Gå från det aktivitetsbaserade till det individbaserade. Frihetsgraden kommer att se ännu mer olika ut för hur och var olika individer kan utföra sina arbetsuppgifter än tidigare.

Till exempel anger många att just restiden från hemmet till jobbet är den största nackdelen med att jobba från kontoret. Behövs olika regler för den som bor nära respektive långt ifrån ert kontor?

2. Bli skicklig på att leda hybridmöten

Väldigt ofta kommer du att ha kollegor som deltar både digitalt och fysiskt i möten. Enligt Office Management & Randstad vill 9 av 10 jobba flexibelt i framtiden och du behöver kunna inkludera alla på ett skickligt sätt, både genom att hantera tekniken och genom hur du får mötesdeltagarna att bete sig mot varandra.

Fyra enkla tips för bra hybridmöten:

  • Se till att alla kopplar upp sig på egen dator för att de på distans ska kunna delta på mer lika villkor
  • Den som håller i mötet behöver tänka på att inte vända ryggen till kameran
  • Använd digitala whiteboards, det är enklare än vad många tror
  • Anpassa samtalstempot och hantera frågor strukturerat

3. Jobba med målstyrning

En arbetsmodell med utspridda medarbetare på kontoret, hemma och andra ställen kräver än mer målstyrning.

– Idén om den kontrollerande, ständigt fysiskt närvarande chefen är förlegad som det är, men kommer också att vara praktiskt omöjlig att upprätthålla. Målstyrning är ett sätt att visa tillit till hur dina kollegor löser sina arbetsuppgifter när ni inte träffas fysiskt, fortsätter Tommie.

4. Hitta fler och nya sätta att samla gänget

Lämna inte samlingen till slumpen (läs: kaffemaskinen). Kaffemaskinens unika magi har för evigt gått förlorad. Hitta istället omgående nya former för att samla gruppen/teamet/avdelningen/gänget. Fysiskt, digitalt, hybrid. Både för mindre grupper och för hela företaget.

5. Lyssna, testa, misslyckas

– Q4 2021 är kvartalet för piloter! Nu finns stora möjligheter att testa, misslyckas och lära sig något för framtiden. Var väldigt noga med att lyssna in internt. Organisationer fungerar på olika sätt och du behöver förstå just dina medarbetares upplevelse av återgången till kontoret, avslutar Tommie.

Ett sätt är dagliga eller veckovisa undersökningar som du snabbt kan överblicka på en dashboard? Håll dig också noga uppdaterad på andra undersökningar som görs utanför er organisation, det kommer att drälla av dem om några månader.

  • Spana – vad händer hos oss, vad gör andra, vad funkar bra/mindre bra?
  • Analysera – vad behöver VI och vår verksamhet?
  • Besluta – hur ska vi välja väg framåt och vad väljer vi?
  • Göra – vad kan vi börja göra och när gör vi?

Hur kommer människor vilja vara på kontoret? Hur påverkas produktivitet, innovation och kreativitet? Hur mår människor på lång sikt av ökat distansarbete?

Många frågor vet vi inte hur de kommer att utvecklas. Det vi vet är att de kommande tre månaderna blir otroligt spännande! Liksom hela 2022. Och 2023.

Relaterade inlägg