Staden och människan

Lycka på kontoret

2024-04-26

Vet du vad som skapar förutsättning för en lycklig arbetsplats? Det försöker vi ta reda på i vår nya Lyckorapport. Utifrån våra respondenters svar har vi definierat sex trender som vi nu undersöker närmare.

Alecta Fastigheter strävar alltid efter att vara i ständig utveckling och att skapa miljöer där våra hyresgäster trivs och vill stanna. Vår senaste satsning kopplat till detta är den Lyckorapport vi tagit fram tillsammans med Origo Group. Vi har intervjuat hundratals människor i arbetsför ålder i Stockholm och Göteborg för att ta reda på hur de ser på lycka i stort, men även i relation till arbetsplatsen. Resultatet är det första steget i vårt arbete med lycka – och hur vi kan bidra till att skapa lyckligare arbetsplatser. Målet är att vara i ständig utveckling, vara lyhörda och anpassa vårt erbjudande efter vad kollegor och medmänniskor vill ha.

– För mig bor lyckan i mänskliga möten. Möten mellan människor har förmågan att skapa energi och föda kreativa idéer. Tillsammans med andra blir vi lite klokare, lite bättre för varje dag. Samtidigt får man inte glömma bort individens unika behov och vara lyhörd inför dessa, säger Lena Boberg, VD Alecta Fastigheter i rapporten.

Vi har tagit lärdom av alla kloka tankar som framkommit under intervjuerna och skapat en lista över saker som bidrar till ett lyckligare kontor. Hur viktigt är det egentligen med gott kaffe på kontoret? Vad säger respondenterna om öppna kontorslösningar och vad är den allra viktigaste parametern när det kommer till lycka på arbetsplatsen? Det och mycket mer får du svaren på i rapporten som du hittar här.

Anna-Maria Kääriä, marknadschef på Alecta Fastigheter, vad blev du mest förvånad över kopplat till undersökningen?
– Jag blev först förvånad över att så många av respondenterna, oavsett ålder och kön, tycker att den viktigaste punkten är ledarskapet. När jag sen funderat på det så är det ju självklart, om du inte trivs med din chef så blir ju allting lidande. Jag läste ett citat en gång, ”En ledares främsta uppgift är att hålla hoppet vid liv” och det ligger något i det. Särskilt nu i de oroliga tider vi befinner oss.

Hur kommer ni att arbeta vidare med detta under året?
– På många sätt! Vi vill ju skapa förutsättningar till lycka överallt där det går. Så vi kommer, tillsammans med samarbetspartners som tex arkitekter, beteendevetare och lyckoforskare utveckla en Lyckomärkning. Den ska ligga till grund när vi bygger en ny fastighet eller anpassar en lokal. Genom färg, form, ledarskapsstudier och arbetsplatsrådgivning vill vi hjälpa våra hyresgäster att skapa den bästa och lyckligaste arbetsplatsen. Sen kommer vi såklart göra nya undersökningar och grotta vidare i resultatet för att kunna förstå mer och utveckla vårt produkt- & tjänsteerbjudande i lyckans namn. Det här är ett ämne som aldrig går ur tiden, säger hon.

I och med denna Lyckorapport har vi börjat skrapa på ytan när det kommer till lyckan och vi ser fram emot att arbeta vidare med våra insikter på olika vis. Du får gärna följa med oss på den resan! Tillsammans skapar vi de lyckliga kontoren!