Staden och människan

Hon gör revolution mot ensamheten

Lina Zakrisson har satt fingret på något viktig. Hon har identifierat vad vi människor kan göra för att hjälpa varandra ur ofrivillig ensamhet. Något som gör att vi mår bättre, lever längre och får ett mer välmående samhälle. Ur den tanken startade hon Ensamhetsrevolutionen.

I England och Japan finns statliga ensamhetsministrar. I Sverige har vi Lina Zakrisson. Hon är förvisso ingen minister, utan en engagerad samhällsplanerare, som arbetar aktivt för att minska ensamheten i samhället.

Januari 2020, en period som vi förknippar med starten på den pandemi som kom att lamslå Sverige och resten av världen. Det var precis innan spridningen tog fart som Lina Zakrisson bestämde sig för att satsa på sitt projekt Ensamhetsrevolutionen. Hon var redan då fast besluten om att hjälpa människor ur den hälsohämmande ensamheten, genom att skapa sociala ekosystem. Men så kom pandemin. På riktigt.
– Det var en väldigt märklig tajming, då min idé byggde på att vi skulle umgås för att minska ensamheten. Det gick tre månader och så var världen nedstängd och rekommendationen var “isolera er” vilket ju blev en väldigt konstig krock, säger Lina.

Lina Zakrisson.

Men det var inget som stoppade henne från att utveckla formatet. Fyra år från start har mycket handlat om att vara flexibel och hitta nya lösningar, men målet är fortfarande det samma. Även om pandemin gjorde att det blev lättare att prata om sin ensamhet, då alla uppmanades att leva mer isolerat, existerar den fortfarande. 1 av 7 invånare i Sverige har ingen nära vän och en stor del av befolkningen äter antidepressiva läkemedel. Men vad beror det på? Det är en tiotusenkronorsfråga, enligt Lina.
Jag tror att vi svenskar lider av en kulturell ensamhet. Vi kanske är lite blyga, vi vill inte störa, vi är lite jante. Den svenska försiktigheten kan ligga oss i fatet när det gäller våra sociala liv.

Hon är övertygad om att det är något som kan övas upp. Om vi börjar heja på personen i hissen eller växlar några ord med personen bakom oss i kassan, märker vi att det inte är så farligt. Det hjälper oss att våga mer framöver. 
Ändrar vi på den vanan kommer vi otroligt långt, menar Lina.

SimCity som vägvisare

Anledningen att hon halkade in på stadsplanering som ämne tackar hon sina ungdomsår för. Hon tillbringade många timmar framför datorn i hemmet i Rönninge. Favoritspelet var SimCity, där användaren bygger egna städer, där endast fantasin sätter gränser för vad som är möjligt att uppnå. När hon insåg att det här var något man faktisk kunde sysselsätta sig med “på riktigt” blev valet enkelt.y

Många år och uppdrag senare föddes tanken om Ensamhetsrevolutionen. Hon insåg hur få personer i det egna trapphuset som hon faktiskt kände och ens visste namnet på. Hon började leka med tanken på hur mycket man skulle kunna hjälpa varandra om man bara kände varandra något bättre. Att man tillsammans skulle kunna minska känslan av ensamhet. Hon blev nyfiken och började undersöka temat.

Nyckeln till starka relationer kräver sårbarhet: Om du vågar öppna dig för någon annan är det lättare att hen vänder sig till dig med sina problem när sådant dyker upp.
Om du vågar prata om det i någon form blir du mänsklig för den andra människan. Det leder i sin tur till att du får ett mänskligt bemötande. Något vi människor längtar efter, menar Lina.

Runtom oss finns mängder av möjligheter till möten – för att få snurr på det sociala ekosystemet. Människor som finns där och gör att vi känner trygghet på en viss plats, i ett särskilt område. “De tunna banden” i ett samhälle är otroligt viktiga, menar Lina. Det kan vara allt från personen som serverar kaffe på det lokala kaféet, mannen i busskuren som du passerar varje dag eller personen som delar ut post i ditt område. Utan dessa människor stannar ett område.
Min drömbild vore att kunna prata om ensamhet i termerna av: Så här ser min ensamhet ut! Jag känner mig ensam när XXX. Då skulle det inte vara så stigmatiserat.  Du är ju oftast inte ensam jämt och hela tiden, säger Lina. 

Lina Zakrisson i Tornvillan, Nacka Strand.

Vill stärka de relationella banden

Ensamhetsrevolutionen hjälper fastighetsägare som Alecta Fastigheter, företag och kommuner att stärka de relationella banden människor emellan. Social hållbarhet i praktiken det är sådant som Linas organisation bidrar med. Att öka värdet på våra fastigheter genom grannskapet. Ett hus eller område människor trivs i blir roligare och mer meningsfullt att vistas i, enklare att drifta och mer attraktivt på transaktionsmarknanden. Tillsammans har hon mött mängder av företag som alla står inför sina unika utmaningar.
Ett viktigt steg är att börja prata om de här frågorna. Det blir ofta väldigt meningsfullt, och vi kommer ner på en mer mänsklig nivå. Vi får inte glömma bort att privatpersonen också är en del av arbetsdagen.

Om vi som samhälle skulle lyckas minska den ofrivilliga ensamheten skulle vi även bidra till en bättre folkhälsa. Känslan av stress skulle minska och pulsen skulle gå ned till en mer hälsosam nivå, enligt Lina. Med andra ord, visst är det dags att göra revolution mot ensamheten? Det tycker vi. 

Linas tips till fastighetsägare och företagare som vill minska ensamheten

  • Arbeta inte bara med fastighetsförvaltning, utan även med relationell förvaltning strukturerat. Det innebär att vi tar hand om, och ser, människorna som rör sig i våra fastigheter.
  • Fundera kring vilken typ av aktiviteter ni arrangerar i huset. Är det gemensamma frukostar eller seminarier? Vad kan dessa bidra till?
  • Hur är lokalerna utformade? Uppmuntrar de till möten mellan människor?

Så arbetar Alecta Fastigheter för att motverka ofrivillig ensamhet.

I vårt arbete med plats- och stadsutveckling ställer vi oss alltid frågan hur vi kan skapa platser där människor trivs, vill vara och känner samhörighet. Vi vet till exempel att konst, biologisk mångfald och grönska är exempel på saker som får människor att känna att de är en del av ett större sammanhang.

Vi har tagit fram en struktur och metod för trygghetsvandringar runt våra fastigheter. Det innebär att vi kommer gå runt fastigheterna och identifiera saker som kan upplevas otrygga och exkluderande som vi sedan åtgärdar. Vandringarna kommer också ge oss inspiration kring saker vi skulle kunna göra för att öka gemenskapen och känslan av trivsel och trygghet.

Vi har samarbete med Sparks Generation som jobbar med att få unga aktiva i föreningslivet. Genom att unga engagerar sig i föreningsliv får de ett sammanhang och träffar kompisar vilket är positivt ur flera aspekter, bland annat för att motverka upplevd känsla av ensamhet.

En annan organisation som vi samarbetar med är Convictus, en ideell förening som sedan 1986 hjälper människor i hemlöshet och utsatthet. Våra medarbetare har varit med och arbetat för deras viktiga samhällsinsats, något vi hoppas kunna göra även framöver. 

Det här några av de saker som vi på Alecta Fastigheter gör för att minska ensamheten och skapa känsla av inkludering. Men vi nöjer oss inte med det utan jobbar hela tiden för att lära oss mer, hitta nya samarbeten och utveckla metoder så att vi kan bidra ännu mer. Tipsa oss gärna om lämpliga samarbeten och organisationer att kroka arm med framöver. Tillsammans kan vi skapa en bättre stad – för alla.