Staden och människan

GRESB bevisar att hållbarhets­arbetet ger resultat

Under oktober stod det klart att Alecta Fastigheter fick ett förbättrat resultat i årets GRESB-mätning, ett tecken på att vårt hållbarhetsarbete ger resultat. Men vad är det som ligger bakom den positiva förändringen? Nickie Excellie, chef hållbarhet och kommunikation, berättar mer.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) är ett verktyg som mäter och utvärderar hållbarhetsarbete inom fastighetsbranschen. Det ger företag en fingervisning om hur de ligger till i förhållande till andra aktörer och kan utgöra ett bra underlag i arbetet med aktuella hållbarhetsprioriteringar. Årets resultat blev 85 av 100, ett stort steg i rätt riktning. 
Jag är väldigt stolt över att vi på snart 3 år har hunnit så långt som vi har gjort och hela tiden fortsätter att utvecklas. Vi är absolut inte nöjda ännu men vi utvecklas hela tiden och blir bättre och bättre. Det är inte minst vår antagna klimat- och energifärdplan ett bevis på eller vårt fina resultat i GRESB som vi uppnådde i år efter att bara ha rapporterat ett år tidigare. Men vi ska bli ännu bättre! säger Nickie Excellie, chef för hållbarhet och kommunikation på Alecta Fastigheter

Nickie Excellie, chef hållbarhet och kommunikation

Vad är du mest stolt över i arbetet?
Jag är framförallt mest stolt över det engagemang vi ser i organisationen. Alla vill och kommer med idéer som gör oss bättre hela tiden, vilket är fantastiskt. Det är detta engagemang och driv som gör att vi tar oss framåt varje dag tillsammans med kloka inspel och idéer från våra fantastiska kunder.

 Vad blir nästa steg för att bli än mer hållbara?
– Vi jobbar på hela tiden. Vi har antagit vår klimat- och energifärdplan under året och arbetar nu för fullt med att integrera denna i hela verksamheten. Vi arbetar för fullt med vår återbruksstrategi som vi hoppas ska hjälpa oss att utvecklas ännu mer inom återbruk. Utöver det så har vi ett fantastiskt samarbete med Sparks Generation som verkar för att få in fler ungdomar i föreningslivet. Nu hjälper vi dem bland annat att ta sig in i Göteborg, vilket vi hoppas ska bidra till att fler ungdomar får en meningsfull fritid och känner hopp om framtiden. Det är väl hållbarhet om något.

Foto: Scott Webb

Har du någon förebild inom området, som du inspireras av?
Jag inspireras av alla människor som kämpar för en hållbar framtid och ser möjligheter och inte problem. Vi behöver prata om möjligheter nu och sprida goda exempel, för det finns så mycket vi kan påverka och göra tillsammans för att skapa en bättre värld för oss själva och för framtida generationer.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor får du gärna kika i vår folder på temat. Hej & Hållbarhet hittar du här.