Staden och människan

Hej Göteborg, nu lyfter vi!

Nu börjar en riktigt spännande resa! Från april 2022 tar vi över förvaltningen av våra fastigheter i Göteborg. Det är en region som växer starkt och stora infrastrukturprojekt ritar om stadskartan.

Vi kan inte tänka oss ett bättre utgångsläge.
Lena Boberg, VD på Alecta Fastigheter

I över 60 år har Alecta varit fastighetsägare i Göteborg. Från och med april tar Alecta Fastigheter över förvaltningen, växlar upp engagemanget och satsar än mer på utveckling.  

– Vi är nyfikna på hur vi kan bidra till ett expanderande Göteborg, säger Lena Boberg. Våra fastigheter finns koncentrerade på välkända platser och vi har intressanta hyresgäster som vi ser fram emot att samarbeta med.  

Redan nu är två fastigheter i förvandling. Ett av Alecta Fastigheters pågående projekt i Göteborg är det idag anonyma Kvarteret Kasernen i Rosenlund vid Hvitfeldtsplatsen och en nära Nya Ullevi och Evenemangsstråket. I Kvarteret Kasernen görs en fullständig renovering och förvandling av hela platsen till en öppen och levande mötespunkt mitt i centrala Göteborg. 

– Vi vill väcka liv i – och lyfta – en del av Göteborgs innerstad som varit en undangömd och slumrande plats. På gatuplan öppnar vi upp för restauranger och butiker på ett sätt som bidrar till att lyfta hela platsen. Och vid Artilleristen Gladers Trappor vill vi göra något alldeles extra för de som jobbar i fastigheten och alla göteborgare. Vi vill ta tillvara det unika med båda fastigheterna. Genom att tänka nytt med hållbarhet i fokus vill vi lyfta människorna och verksamheterna i kvarteren, fortsätter Lena Boberg.  

Ambitionen är tydlig. Alecta Fastigheter vill växa och Göteborg är prioriterat. Det innebär långsiktigt arbete och nytänkande – på samma gång. 

– Vi vill vara med och skapa attraktiva platser och kvarter, säger Lena Boberg. Det handlar om att ta ansvar och bygga framtidsvärde för både dagens och morgondagens människor och verksamheter.  

Alecta Fastigheter i Göteborg

8 fastigheter på fem platser. Rosenlund, Ullevi, Nordstan, Mektagonen, Heden och Gullbergsvass är några av de platser vi är verksamma vid.

7 mdkr i fastighetsvärde 

53 kunder 

148 000 kvm uthyrningsbar yta 
 
Två hotellfastigheter i södra Sverige (Halmstad och Lund) 

Pågående projekt för ca 1 miljard 

Joint ventures i Göteborg: Nytt landmärke kallat Global Business Gate med Elof Hansson vid Masthuggskajen och Kongahälla Shopping med Adapta i Kungälv.