Staden och människan

Konstens betydelse för platsen

2023-05-30

Genom en anspråkslös lapp i fikarummet på Konstfack fick Hans Eliasson sitt första sommarjobb som konstnär. Tillsammans med två klasskompisar fick han 1982 i uppdrag att måla en av innergårdarna på Regeringsgatan. Drygt 40 år senare är han tillbaka på platsen och berättar mer om uppdraget och den enorma väggmålningen.

På Regeringsgatan 103–107 i Stockholm finns det fyra ljusgårdar som fram till början på 80-talet bara var gråa betongväggar. Till en början fick Hans och hans klasskamrater på Konstfack Eva Håkansson och Ingrid Udén-Mogensen i uppdrag att måla en av väggarna.

På anslagstavlan i fikarummet stod det att SPP vill ha sina innergårdar utsmyckade. Vi tyckte det verkade som en kul grej.
Hans Eliasson

Efter att de kommit överens med SPP (dåvarande Alecta) att måla väggen började ett gediget förberedelsearbete som pågick i ungefär ett halvår. Konstnärerna kom med fyra förslag på motiv och det var Hans ”Schackbrädet” som blev den första målningen. Originalet var någonting han också hade med sig på sitt besök. Han beskrev hur han behövde måla det i rutor i exakt skala för att vara säker på att det skulle bli rätt på de 15 väldigt stora betongrutorna, på sammanlagt 100 kvadratmeter.

Tekniken de använde sig av på muralmålningarna är al secco (på det torra), vilket innebär att man målar på torkat kalkputs, till skillnad från det lite mer kända al fresco (på det färska), där putset fortfarande är vått.

Efter två månaders intensivt arbete var de äntligen klara. Ett gediget arbete med byggställningar, putsbruk och målarpenslar var klart. Och beställaren var mycket nöjd! I personaltidningen SPP Nytt från 1982 går att läsa: 

”En av SPP:s gråtrista bakgårdar på Regeringsgatan har nu förvandlats till ett praktfullt konstverk.”. Det här ledde till att det inte bara var Schackbrädet som målades, följande två somrar målade konstnärerna två av de tre resterande innergårdarna. Ett verkligt lyft för innergårdarna i fastigheten.

Konstens värde för platsen

Konst har förmågan att stärka platsens identitet. Konst i offentliga miljöer kan bidra till hur en plats upplevs attraktiv, trygg, innovativ, välkomnande med mera. Konstverken som skapades på Regeringsgatan under 1980-talet är exempel på det. Hur man med färg och fantasi lyckats skapa en välkomnande känsla, säger Caroline Strömblad, plats- och fastighetsutvecklare på Alecta Fastigheter.

Att konsten bidrar till de varma och härliga värdena kanske inte känns särskilt förvånande. Det lite mindre uppenbara som konsten bidrar till är i många fall även det faktiska värdet, i siffror, då platsen i stort växer och blir mer populär och därför värderas högre.

Konst kan också skapa samtal mellan människor oavsett ålder, vart vi kommer från eller vem vi är. Konst är därför en viktig del av vår demokrati och är enligt FN en mänsklig rättighet. Konst berör oss alla på något sätt, fortsätter Caroline.

Konst har förmågan att stärka platsens identitet.
Caroline Strömblad

Enligt Caroline skapar attraktiva platser flöden av människor. Ju fler människor på en plats, desto bättre förutsättningar för verksamheter som butiker, restauranger och kaféer. Och hit söker sig arbetsgivare som letar kontor.

- Företag etablerar sina arbetsplatser på de platser och områden där det finns attraktiva gatuplan, det leder till ökat värde av fastigheterna på platsen och möjliggör för fastighetsbolag att återinvestera i sina fastigheter, mellanrummen mellan husen i samverkan med kommuner, andra fastighetsbolag och intressenter av platsen. Detta skapar förutsättningar för en hållbar plats, avslutar hon.

Vill du läsa mer om konstens betydelse för platsen?