Hur kan vi skapa förutsättningar för att vara digital och flexibel – och samtidigt hitta de mervärden som får medarbetaren att vilja vara på kontoret? I utvecklingen av vårt nya kontor på Regeringsgatan behövde vi utforska våra egna behov för att kunna svara på frågan. Såhär blev resultatet!

 

– Kontoret är vår viktigaste produkt och nu kan även vårt eget kontor fungera som inspirationskälla för hur vi kan hjälpa våra kunder. Dessutom är kontoret viktigt för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, säger Florence Cardell, affärsutvecklare. 

En tre månader lång förstudie där alla medarbetare deltog bidrog till den arbetsplatsstrategi som legat till grund för utvecklingen av kontoret. En arbetsplatsstrategi syftar till att svara för hur vi som arbetsgivare kan göra för att skapa en så genuin och framgångsrik medarbetarupplevelse som möjligt. 

Vi har tillsammans med arkitektbyrån Semrén och Månsson jobbat för att förstå vad som får oss att må på ett visst sätt men också utgått ifrån den egna viljan att vara på platsen. Visionen var att skapa en öppen och inspirerande arbetsplats som kan uppfylla många typer av behov – till en konkurrenskraftig kostnad. 

Kontorets hjärta är loungen och idén om en köksö kom fram tidigt i visionsarbetet. Köksön är platsen med det ständiga flödet av människor där kunskap och gemenskap delas från tidig morgon till sen eftermiddag. Det är en naturlig mötesplats, medarbetare emellan, men också för de externa gäster som besöker kontoret. Loungen är också platsen för våra stormöten där de senaste tekniska lösningarna möjliggör för hybridmöten med många deltagare.

Kontoret har flera olika arbetsytor anpassade efter olika behov. Utöver ett öppet kontorslandskap rymmer kontoret bland annat projektrum, fokusrum och lugna platser.

Mötesrum med historia 

Alla mötesrum har sin personliga prägel och historia och rummen är namngivna efter fastigheter ur vårt bestånd. Storytelling har varit en viktig del i kontorsutvecklingen och alla rum har unika inredningsdetaljer kopplade till platsen de fått sitt namn ifrån. För att engagera och dela kunskap om de platser vi utvecklar hittar man i varje rum en kort text som berättar historien om den plats som rummet är döpt efter.  

De olika berättelserna, tillsammans med de lekfulla inredningsdetaljerna, har som mål att förstärka kreativiteten och inspirera till att tänka nytt. Alla mötesrum är också utrustade med tekniken som gör det smidigt att ha digitala och hybrida möten.  

Därför finns det en blå cykel som inredningsdetalj          

I mötesrummet World Trade Center hittar man en blå cykel. Varför? Ralph Erskine, den brittiske arkitekten bakom World Trade Center, kom till Sverige med enbart en ryggsäck, sovsäck och en cykel. Här gifte sig med sin fästmö Ruth Francis och bara dagar efter bröllopet bröt andra världskriget ut! Den omvälvande händelsen var sannolikt en av anledningarna till att det nygifta paret blev kvar Sverige där Ralph byggde upp en internationellt uppskattad karriär. 

Färg, belysning och musik i samklang 

Färgsättningen är hämtad ur det Stockholmsporträtt som möter ögat om man tittar ut genom ett fönster på kontoret. Där ser man de bruna plåttaken, de rosaaktiga fasaderna och den blå himlen. Dessa färger av Stockholm går igen på kontoret vilket gör att inne och ute möts på ett behagligt sätt och skapar ett lugn i rummen. Kontoret är genomgående ljusdesignat för att skapa en varm och lugn atmosfär. De rum som saknar fönster använder en helt annan belysning – där skapar ljusplattor ett simulerat dagsljus som får hjärnan att tro att rummet fylls av ljus från solen.  

Musik är en annan aspekt som bidrar till helhetsupplevelsen av värme och harmoni. Helt tysta platser gör att hjärnan blir på sin vakt – därför har vi i stället jobbat med en avväpnande lågmäld musik som bidrar till en känsla av trygghet.   

Återbruk i renoveringen

En ledstjärna under arbetets gång har varit cirkularitet och återbruk. I så stor mån som möjligt har vi bevarat planlösningen och använt befintligt material. Vi har bland annat återanvänt undertaken och märkt upp allt överblivet byggmaterial för att kunna återbruka det framöver. 

– Gipsväggar är något som ofta slängs under renoveringsprocesser, men i den värld vi nu lever måste vi tänka nytt. En omställning måste till! Därför har vi tillsammans med Demontagegruppen och Cirkulära, monterat ned dessa skivor och märkt dem med ett chip. Kostnaden för nedmontering blir givetvis större, men samtidigt sparar vi på inköpskostnaden, minskar CO2-utsläpp och undviker kostnaden för att skicka iväg dem för avfall, säger Håkan Salenborg, byggprojektledare. 

Att märka upp allt material med chip gör det möjligt att jobba mer resurseffektivt med till exempel glaspartier, innerväggar, armaturer och så vidare. 

Ungefär hälften av alla möbler är återbrukade genom att vi bevarade de möbler vi redan hade, och de saker vi köpt nya har valts med omsorg utifrån hur lång livslängd varje sak har. På kontoret hittas möbler med ett högt mått av olika perspektiv av hållbarhet. Exempelvis hittar man 3d-printade soffbord där materialet består av gamla fiskenät – det innebär att möbeln också minskar negativ påverkan på havsmiljön. Där finns också lampor (Hay BonBon Lamp) som stödjer produktion av lokala hantverk, mattor som tejpas istället för att limmas och miljöcertifierade textilier med en hög andel återvunnet material.

Siffror på hållbarheten

  • Besparingen av växthusgasutsläpp genom återbruk i byggnation och inköp av inredning blev 39,6 procent, eller cirka 37,7 ton CO2e.  
  • I byggnationen blev växthusgasutsläppen uppskattningsvis 16 procent lägre genom återbruk, jämfört med om vi hade köpt nyproducerade material. 
  • Exempelvis gipsskivor, reglar, dörrportaler, glaspartier har återbrukats. 
  • Klimatbesparingen genom återbruket i inredningen är 58 procent jämfört med om vi hade köpt all inredning nyproducerat.

Uppskattad besparad klimatpåverkan genom återbruk har beräknats med schablonvärden från fiktiva nyproducerade inköp.

Våra samarbetspartners i kontorsprojeketet

Waern Production, Hedström & Taube, Semrén & Månsson, Holmris B8, RebelLight, Visuell Teknik, ResizeDesign, Södermalms Lås, Holmquist Sign, Molöfs Bygg AB