När vi utvecklar en plats vill vi skapa framtidsvärde för de människor och verksamheter som finns på våra platser. För oss innebär det ord att omfamna platsen genom att vårda dess historia, kultur och unika förutsättningar. På Regeringsgatan 107 får därför en viss Agda ta extra stor plats.


I visionsarbetet med gatuplan på Regeringsgatan 107 var idén om ”vattenhålet” en ledande tanke – vi ville skapa en mötesplats för hela huset och samtidigt öppna upp mot gatan och låta externa gäster vara med och ge liv till platsen. Men hur gör man det?

Svaret blev en helt ny lounge där medarbetarna i huset har möjlighet att ses över en kaffe i en varm och inspirerande miljö. Samtidigt öppnade vi upp restaurang- och konferensverksamhet för externa gäster, verksamheter som drivs av Carotte. Restaurangen heter Agdas på hörnet och är ett populärt alternativ för både lunch och aw för alla som rör sig i området. Här skapas även levande flöden under kvällar och helger då restaurangen öppnar upp som festvåning för slutna sällskap. Varför restaurangen heter Agdas på hörnet? Agda Österberg var nämligen Alectas allra första kund och dessutom en färgstark person och konstnär.

– Vi vet att mat möjliggör möten mellan människor, och att möten mellan människor gör stor skillnad för vårt välmående. Vår vision på Carotte är att skapa just sådana platser där man obehindrat kan kliva in för vällagad mat, fika eller aw. Där man alltid ska få bästa möjliga service och känna sig som hemma. Agdas är inget undantag. Tillsammans med Alecta och Alecta Fastigheter vill vi skapa en mer levande plats som förgyller Regeringsgatan, säger Oscar Ohlsén, koncernchef Carotte Group.

Förhoppningen är att Agdas på Hörnet ska bidra till ett mer livfullt kvarter.  

– Vi vet inte fullt ut på vilka sätt en mötesplats och en restaurang kommer att påverka kvarteret. Det är det som är charmen att arbeta med människor och våra beteenden. Det går inte att förutse hur människor kommer att bete sig. Men om vi tittar i backspegeln så säger erfarenheten att olika typer av mötesplatser i gatulivet ökar flöden av människor till en fastighet, till en gata eller till ett helt område. Vi vill att fler människor rör sig i denna del av Stockholm city, säger Caroline Strömblad, affärsansvarig för stadsutveckling på Alecta Fastigheter. 

Utveckling genom gemensamt engagemang

Ett engagemang för en plats gör att vi människor är mer benägna att ta hand om platsen, vi får känslor för ett område. Det kan leda till mindre nedskräpning, mindre klotter och tryggare miljöer mellan husen.  

– Vår förhoppning är att skapa ett ökat engagemang bland boende, arbetande men också ho staden och oss fastighetsägare mellan. Om denna del av city får en ökad attraktivitet, där människor vill vara av olika anledningar, så leder det till att företag, restauranger och butiker vill etablera sig här. Men vi kan inte göra allt detta själva – vi behöver göra det tillsammans med andra. 
 
Denna resa har redan börjat – i alla fall inne i fastigheten. Där har vi nämligen etablerat Rådet som är ett forum där alla hyresgäster i fastigheten ses för att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla fastigheten utifrån de behov vi ser.  

– En förutsättning för att kunna få kraft att växa och utvecklas är att förstå människors behov. Genom Rådet får vi ett gemensamt sammanhang där vi kan träffas och prata om just detta, säger Florence, affärsutvecklare på Alecta Fastigheter.  

Våra samarbetspartners i gatuplansprojektet

Agdas på Hörnet, Stylt Trampolin, Hedström och Taube, Waern Production, Carotte och Molöfs Bygg AB