Staden och människan

Social hållbarhet – så här går du från ord till handling

Allt hänger ihop. Den sociala hållbarheten är otroligt viktig för att vi ska klara av de utmaningar vi står inför, inte minst för att vi ska nå FN:s globala hållbarhetsmål 2030. Människor och verksamheter som mår bra kan bättre bidra till en bättre miljö och ett bättre klimat. En bättre omvärld helt enkelt.

Social hållbarhet handlar i grunden om mänskliga rättigheter och hälsa. Att människor ska inkluderas, känna sig delaktiga och ha tillit till varandra och till samhället. Inkludering, jämlikhet och tolerans är ord som behöver omsättas i handling. Men hur gör man? Vår chef inom Hållbarhet och kommunikation, Nickie Excellie, sammanfattar några av sina insikter:

Ha social hållbarhet som grund

Vår hållbarhetsstrategi bygger på FN:s globala hållbarhetsmål och vi har stort fokus på social hållbarhet. Vi arbetar specifikt med trygghet och med inkludering och framtidstro där vi har fokus på den psykiska hälsan. Vi är övertygade om att människor som mår bra har bättre förutsättningar att bidra till lösningar för de stora utmaningar vi står inför. Det är lätt att vi bara pratar om klimat och miljö när det handlar om de globala målen, men allt hänger ihop.

För att vi ska lyckas ta det tuffa besluten som krävs för att lösa klimatutmaningen så behöver vi modiga, välmående individer som känner sammanhang och framtidstro. Vi pratar för lite om denna koppling. För att lyckas med klimatutmaningen behöver vi utrota fattigdom, arbeta med jämställdhet och höja utbildningsnivån i världen, men också utrota den psykiska ohälsan.

Identifiera behov och ambitionsnivå 

Det finns ingen universallösning som passar överallt för alla bolag eller platser. I stället måste vi utgå från varje bolag eller varje plats och kvarter specifikt. Vad finns det för unika egenskaper och förutsättningar? Vilka är utmaningarna? Hur kan vi öka människors välbefinnande här? Att identifiera behov och ambitionsnivå är ett arbete som lokala aktörer med fördel kan göra tillsammans. Det gäller att få med alla perspektiv och en tydlig plan över vem som gör vad.

Ingen hittar ensam svaren och lösningarna, men tillsammans kan vi komma en bra bit på vägen. Vi är starkare tillsammans.
Nickie Excellie, Chef Hållbarhet och kommunikation

Samverka över branscher

Att samverka över branscher och sektorer är en nyckel för att lösa samhällsutmaningarna. Vi blir starkare om vi gör saker tillsammans. Det gäller att våga tänka nytt och annorlunda och vara öppen för dialog och utbyte med olika aktörer. Just nu har vi till exempel ett samarbete med den ideella organisationen Sparks Generation. Deras mål är att unga ska hitta sin gnista, sin spark, och utgå från den. Sparks jobbar nära kommuner och föreningsliv. Vi kommer in och bidrar med perspektiv från näringslivet och samtidigt får vi mycket energi tillbaka. Framför allt bidrar vi förhoppningsvis till att unga känner sammanhang och framtidstro genom att hitta vad det brinner för, vilket bygger självkänsla och hopp för framtiden. Jag är väldigt stolt över detta samarbete!

Fokusera på action

I alla samverkansprojekt gäller det att fokusera på tydlighet och action. Vad vill vi åstadkomma och hur gör vi? Det är så lätt att bara prata utan att landa i faktiska åtgärder. Trygghet är ett sådan exempel som många fastighetsbolag samverkar kring, precis som vi. Här handlar det om att dels arbeta med konkreta åtgärder som exempelvis belysning och att det är rent och snyggt, men också stort diskutera hur vi skapar trygga, inkluderande mötesplatser. För att lösa detta måste vi arbeta tillsammans aktörer emellan, men också se till att vi faktiskt omsätter det vi pratar om i praktiken.

Vi försöker exempelvis även arbeta med lärlingskontrakt och praktikplatser vilket är kopplat till trygghet men även inkludering. Vi är övertygade om att vi genom detta kan hjälpa människor in i arbetslivet och förhoppningsvis bidra till ett upplevt sammanhang. Här kan vi också hjälpas åt mer i olika branscher för att ge unga dessa möjligheter. Vi skulle kunna samarbeta mer med våra kunder och erbjuda lärlingsplatser tillsammans exempelvis. Jag tror på stort och smått i kombination, men hellre att vi börjar smått med ett litet problem som vi försöker åtgärda än att vi börja för stort och fluffigt så att det i stället inte blir något vettigt utfört.