Staden och människan

Jobb, liv och hållbarhet

Arbetslivet är ett område som förändras hela tiden och det vi förhåller oss till idag kommer antagligen se annorlunda ut redan en kort tid efter att denna rapport släppts. Diskussionen kring vad kontoret är och ska vara framgent är högst aktuell.

Flera starka och globala drivkrafter håller just nu på att forma om vår livsstil och vårt arbetsliv. De övergripande stora krafterna som accelererat ett skiftande fokus är klimatkrisen och den globala pandemin. I sin tur driver dessa två på omställning till ökat distansarbete, coworking, “the great resignation”, livsstils-förändringar, flyttmönster, teknikutveckling och mycket mer som direkt påverkar hur vi i framtiden kommer att vilja arbeta.

– Här tror vi det gäller att våga utmana, testa nya affärsmodeller och tänka nytt. Det är också nödvändigt för att klara av de klimatutmaningar vi står inför. Det kommer nya lagar och regler att förhålla sig till som gör att hållbarhet får större fokus samtidigt som begreppet blir bredare och inkluderar fler parametrar. Samtidigt kommer fler regleringar för att styra hållbarhet samtidigt som många äldre lagar inte utvecklas vilket försvårar möjligheten kring innovation och testa nya affärsmöjligheter, säger vår hållberhetschef Nickie Excellie.

Kanske blir den stora utmaningen för fastighetsbolag att ändra inriktning till att leverera och erbjuda lösningar för välbefinnande och psykisk hälsa snarare än kvadratmeter
Nickie Excellie, Hållbarhetschef Alecta Fastigheter

Denna rapport visar tydligt att vi ser ett skifte på arbetsmarknaden där medarbetaren får mer makt och vill bestämma över sitt eget liv i allt högre grad. Exempelvis ser vi att människor i högre grad flyttar ut från staden för att leva ett aktivt liv, snarare än att de flyttar till staden för arbete. Livspusslet blir viktigare i allt större utsträckning och livet inkluderar mer än bara jobb. Detta märks också tydligt där medarbetaren vill fortsätta arbeta mer flexibelt medan cheferna gärna ser att medarbetaren kommer tillbaka till kontoret. Det tycks att möjligheten till distansarbete som tidigare var en bonus nu är ett krav att erbjuda för att attrahera talanger till organisationen.  

– Kanske blir den stora utmaningen för fastighetsbolag att ändra inriktning till att leverera och erbjuda lösningar för välbefinnande och psykisk hälsa snarare än kvadratmeter i en kontorsyta, avslutar Nickie.  

Relaterade inlägg