Om Alecta Fastigheter

Hej! Vi är ett helt nytt fastighetsbolag. Med 52,6 miljarder i fastighetsvärde är vi dessutom bland de största i Sverige – och vi ska växa. Just nu står vi i startgroparna för att skapa lyftkraft åt platser, företag, verksamheter och människor. Häng med!