Staden och människan

A till Z i det nya arbetslivet

Från digitala nomader till kontorsvurmare med bordstelefonen i behåll – alla är vi del av ett arbetsliv i snabb förvandling. Här bokstaverar vi oss igenom en ny realitet.

Aktivitetsbaserat
Aktivitetsbaserade kontor utgår från arbetsplatsens storlek och varje faktisk närvarande medarbetare. Det är yteffektivt, ger lägre hyra, är miljövänligt och uppmuntrar till rörelse inom kontorets fyra väggar. Nackdelen är bristen på ett eget rum, djupt uttömd av Virginia Woolf och erfaren av alla som någon gång behövt ringa ett ostört samtal på en hyfsat välbelagd arbetsplats.

Arbetsmiljöansvar hemma
I stället för höjbart skrivbord – en pall på köksbordet, en strykbräda eller travar av böcker för att få datorskärmen på rimlig nivå. Gick hundra år av arbetsmiljöarbete plötsligt upp i rök när kontoren panikflyttade hem? Nej. Lagen är tydlig: arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån.

Beröringsfritt
Siemens och Salesforce inledde 2020 ett pandemiutlöst samarbete kring framtidens säkra arbetsplatser. Visionen inkluderar ett beröringsfritt kontor där anställda använder mobila enheter för passage och ett bokningssystem för konferensrum och skrivbord som varnar när maxbeläggningen närmar sig.

Biofili
Begreppet biofili myntades av psykologen och filosofen Erich Fromm på 1960-­talet som beskrev det som kärleken till livet och det levande. Hypotesen att vi när en önskan att känna oss nära naturen har i dag brett fäste. Biofil design tar fasta på såväl behovet av dagsljus som längtan efter att se något växa, om så bara i en ampel över skrivbordet.

Coffice
Kaffe + kontor = coffice. Eller i ärlighetens namn coffee + office. Vissa kaféer blir så populära cofficeställen att de tvingas begränsa skärmtiden för sina vuxna gäster till vissa timmar eller vissa dagar.

Coronavalp
Alla hunddagis är redan fullbokade, med månadslånga köer i storstäderna. Är hundnanny ett framtidsyrke? Nosaktiverings­PT? Förmodligen. Enligt butikskedjan Arken Zoos årliga husdjursundersökning har var tredje hundägare inte planerat för vad som ska hända när de själva återgår till arbete utanför hemmet.

Coworking
Som så många trender uppstod coworking som fenomen i Kalifornien. Kring millennieskiftet utkristalliserade sig en lösning där man delade på kontor, ofta rivningskontrakt, i lösa och tillfälliga sammanslutningar. I dag är det en etablerad del av arbetslivet och långt från rivningskontraktsstämning. Varje fastighetsägare med självaktning har en coworkingyta.

Digital nomad
Enligt den digital nomadprofilen Pieter Levels, som ligger bakom Nomadlist (som listar levnadskostnader, för­ och nackdelar med olika platser), kommer det att finnas en miljard digitala nomader år 2035. Den som är osäker på om hen tillhör denna globalt mobila grupp kan testa ett nomadpass hos Svenska Nomader. Då ingår en heldag inklusive lunch på ett av nätverket utvalt coworking-ställe i Stockholm, Malmö eller Helsingborg.

Flexjobb
Flexarbetaren vill kunna fördela sin arbetstid mellan det fysiska kontoret, hemmakontoret och arbete på resande fot. Det globala kommunikationsbolaget Poly hävdar i en kartläggning av kontorstyper att tjugo procent av arbetskraften ingår i denna innovativa och anpassningsbara grupp, som troligtvis kommer att växa i takt med att arbetslivet utvecklas i deras riktning.

Gigekonomi
En av arbetsmarknadens mesta vattendelare. Är det bra eller dåligt med korta påhugg? Ena sidan hävdar att gigekonomins flexibilitet är svaret på tidigare förbisedda problem och skapar nya affärsmöjligheter, andra att det ger än mer osäkra anställningar för de redan utsatta.

Hands off-kontoret
6 feet, 182 centimeter, har varit den påbjudna distansen i engelskspråkiga länder. När fastighetsbolaget Cushman & Wakefield 2020 visualiserade ett smittsäkert hands-off­kontor fick det namnet 6 feet office. De anställda uppmanades bland annat att alltid röra sig motsols på gemensamma ytor.

Hemmakontor
In på 1990­-talet hade Sverige byggregler om att nya bostäder måste planeras med så kallad friyta, ett utrymme för arbete som behövde utföras i hemmet. I dag är de halva rummen på nytt på uppsving, säger Alexandra Hagen, vd vid White Arkitekter, till Svenska Dagbladet.
– Bostadsutvecklare ställer frågor om hur det går att lösa behovet att jobba hemifrån. Väldigt länge har vi ritat mest öppna planlösningar så nu blir det spännande att se hur populära de mer rumsuppdelade bostäderna kan bli.

Hoffice
Jobba hemifrån, fast hemifrån någon annan. Hoffice är ett nätverk för arbetsplatslösa som ses för att jobba, enligt ett specifikt schema. Passen är 45 minuter. Däremellan är det obligatorisk rast med stretching, mindfulness, dans eller lekar, samtidigt som alla berättar om sitt mål för nästkommande trekvart.

Hubb
Nod, nav, knutpunkt, centrum är synonymer för hub, eller svenskans hubb. Ordet populariserades tack vare sin centrala roll i datornätverkens nätverkshubbar. Vem vill inte vara centrum för rätt nätverk?

Alla hund­dagis är redan fullbokade, med månadslånga köer i storstäderna. Är hundnanny ett framtidsyrke?

Hybridarbete
På allas läppar. Kort för: lite av varje. En del på kontoret, en del hemma, en del någon annanstans. Den mer brännande frågan är hur uppdelningen ska gå till på varje enskild arbetsplats.

Kontorspersona
Aldrig har det varit så avgörande som det är nu att verkligen förstå personlighetstyperna i företaget och hur du får ut det bästa av dem, säger Jennifer Adams på kommunikationsbolaget Poly som kartlagt sex kontorspersonligheter. Det rör sig om den uppkopplade chefen, distansarbetaren, flexarbetaren, kontorssamarbetaren, kontorskommunikatören (som trivs med sin bordstelefon och störs i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö) och vägkämpen (ofta ute på uppdrag).

Livsdesign
Begrepp som ofta nämns i samma andetag som downshifting, frihetsekonomi, fire och andra koncept för att ta kommando över sin stund på jorden. Första steget är att värdera det du redan har. Lista det du trivs med och vill ha mer av – och bygg därifrån.

Lounge
Finns på flygplatser och hotell. Ett bättre coworkingställe har också en lounge. Nu är det de vanliga kontorens tur.

Mjuta
Ett av svenskans nyord noterat av Språkrådet under 2020. Av engelskans »mute«, för att stänga av mikrofonen vid digitala samtal.

Nudging
Hur ska företag/organisationer motivera sina medarbetare att vilja komma tillbaka till kontoret? Nudging är ett annat ord för att locka, eller för att få ett önskat val att framstå som självklart.

Pilota
En testpilot är en pilot som ansvarar för testning av nya flygplansmodeller. Man testar alla krissituationer som ett flygplan ska kunna möta. Men förhållningssättet kan appliceras på allt man vill få att flyga. Morgondagens arbetsplatser, exempelvis, kommer att utkristallisera sig genom pilotande av olika koncept.

Pinsamhetspaus
Det alltför långa ögonblicket när alla ska hinna hitta och klicka på den röda luren, efter att man sagt hej då, i ett distansmöte. Motsvaras vid fysiska möten av svårigheten att veta vad som egentligen är det nya normala när det kommer till hälsningsritualer. Handslag, löst famntag eller fistbump?

Poddstockning
Under pandemin ville exakt alla företag starta en egen podd. Nu är de färdigproducerade. Mycket är bra – särskilt ur ett avsändarperspektiv. Frågan är om lusten att lyssna är lika stor som lusten att prata.

Pratpromenad
Sokrates gjorde det, liksom rollfigurerna i Aaron Sorkins tv­-serie »Vita huset«. Att gå och prata är inget nytt, men pratpromenaden befinner sig på en historiskt hög popularitetsnivå. Kanske beror det på stegräknarna som pockar i var och varannan mobil, kanske på en intuitiv förståelse för de forskningsrön som visat att miljöbyte, dagsljus och rörelse ofelbart stärker kreativiteten.

Röstaktiverat
Siri, Alexa, Bixby, Googleassistenten – kan ni höra mig?

Satellitkontor
«I takt med att hemarbete ökar, ökar utflyttningen från storstaden och det är då satellitkontor blir en del av ett nätverk av arbetsplatser«, har Jonas Westerlund, arbetsplatsstrateg på Tenant & Partner, sagt. Situationen kan också vara den omvända: våren 2021 öppnade Helsingborgs stad ett satellit­ kontor i betydligt större Malmö för att underlätta för medarbetare som pendlar. Egna satellitkontor är något främst för stora arbetsgivare. Ett alternativ är att erbjuda anställda tillgång till coworkingplatser i närheten av hemmet. Satellitkontor kan även vara workationrelaterade. Här ligger, enligt en oveten­ skaplig uppskattning, Åre och Palma i topp som tillfälliga arbetsplatser.

Staycation
Normalt sett synonymt med övernattning på hemorten. Under pandemin började vissa hotell referera till erbjudandet att hyra hotellrum som kontor för dagen som staycation.

Teknikstress
34 minuter. Så mycket tid slösas bort på it-­strul varje dag, per anställd. Detta enligt en rapport från fackförbundet Vision, som beräknar att det digitala teknikstrulet kostar 28 miljarder kronor per år.

Utomhuskontor
Har framställts som nästa grej i flera år. Med pandemin gick pluggen ur. Nu flyttar vi ut.

Videomötesutmattning
Leif Denti, forskare och doktor i innovationspsykologi, talar om »professionell isolering«, ett tillstånd som uppstår när vi bara möter varandra via skärm. Det blir svårare att komma överens, och annars självklara saker som vems tur det är att prata blir problematiska. Jeremy Bailenson, professor i kommunikation vid Stanford University, förklarar den trötthet många videomöten genererar med att det faktiskt är mer kognitivt krävande att mötas så. Det är jobbigt att se sig själv, det är jobbigt att ha ögonkontakt under lång tid.

Well building
Well-systemet är ett certifieringssystem där både hårda och mjuka värden räknas i syfte att främja miljö, hälsa och välmående. Implementeras ofta med hjälp av så kallade smart buildings, där automatiserade system arbetar för att uppnå givna kriterier.

Workation
Work + vacation. Att ta jobbet med på semestern vore deppigt, och det är som tur är inte heller innebörden i detta in­ arbetade koncept. Det handlar om att periodvis göra jobbet mer likt semester genom att flytta med det till platser man längtar efter. Påfallande ofta Åre eller Palma.

Livsdesign – ett grepp som ofta nämns i samma andetag som downshifting, frihetsekonomi, fire och andra koncept för att ta kommando över sin stund på jorden.

Work from anywhere
Spotifys löfte till sina anställda. Företaget lovar att vara flexibla i fråga om flytt inom den anställdes region, och även kring om arbetsplatsen ska vara ett Spotifykontor, ett coworking­ställe eller hemmet. Google och Facebook har tagit motsatt ställning, och meddelat att man sänker lönen för anställda som arbetar på distans.

Zoombombning
Att som objuden deltagare göra intrång i ett möte som hålls genom videomötestjänsten Zoom. Gäller även Google Meet. Liksom Skype och Microsoft Teams – men de har mindre slagkraftiga namn.