Staden och människan

Uppgradera det fysiska mötet

2022-07-15

Att vi nu jobbar mer mobilt har många fördelar. Färre resor, effektiviteten ökar och det är för många en frihetskänsla att kunna jobba varifrån man vill. Men med ökad mobilitet blir det fysiska mötet en ännu viktigare resurs. Det måste hända något när vi väl ses!

Jobbar vi tillsammans eller bara samtidigt när vi är på kontoret? I det hybrida arbetslivet gäller det att ta tillvara effekten av att träffas fysiskt. Men hur gör man för att undvika energifattiga och resultatlösa möten? Hur kan kontoret bli en mötesplats på riktigt? Här delar vår affärsutvecklare Florence Cardell med sig av några insikter:

Utforska kontorets betydelse

Många företag diskuterar kontoret just nu. En del har redan tagit beslut om antal dagar på plats. Andra ger frågan mer tid genom att inventera och diskutera vad företaget behöver framåt för att generera bäst resultat. Det finns ingen quick fix eller universallösning som passar alla. Varje organisation behöver utforska sitt arbetssätt och se till att använda kontoret som ett strategiskt verktyg. Inventera vad ni ska uppnå, hur ni lyckas med det och vad ni behöver för att nå dit tillsammans.

Facilitera mera

Människan är ett flockdjur och vi mår bra av att träffas fysiskt. Men när vi möts ska vi göra det för att lösa problem, komma vidare och skapa värde. Vi behöver vara helt närvarande, se varandra och ta tillvara effekten att träffas. Framtidens ledare har en avgörande roll att facilitera arbetet på kontoret – vilket betyder ”att underlätta”. Den som leder arbetet behöver se till att vi samarbetar och lär av varandra för att hela verksamheten ska ta steg framåt. Förstår vi den effekten och hur vi gör det på bästa sätt får vi alla stor vinning.

Utmana vanor och gamla beteenden

När vi ses på kontoret behöver vi använda energin människor emellan. Att göra som vi alltid gjort fungerar inte i det hybrida arbetslivet. Det gäller att ifrågasätta. Vilka möten ger resultat? Vilka rapporter följs upp och används i verksamheten? Vi behöver hitta mötesformat och arbetssätt som skapar dialog, genererar samarbeten och lärande mellan människor. Och sätta ramverk med arbetsmetoder och strukturer som för arbetet framåt.

Laget och jaget

Kontoret ska vara sammanhanget där man tar tillvara allas kompetenser och bygger en kultur – där man gör varandra till sina bästa jag i laget. Den kraftfulla känslan av samverkan och energi är svår att få till ensam på hemmakontoret. Men då behövs även dagar med fokusarbete och förberedelser, kanske på andra platser än kontoret. Vi är alla olika men det är viktigt att vi utgår från verksamheten och laget – inte från jaget.