Staden och människan

Investeringsmöjligheter i kontorssektorn

I november var det återigen dags för Stora Kontorsdagen, ett årligt evenemang som arrangeras av Fastighetssverige. Alecta Fastigheters vd Lena Boberg fanns på plats för att delta i ett panelsamtal på temat "investeringsmöjligheter i kontorssektorn”. Med sig på scen hade hon Anneli Jansson, vd på Humlegården, samt Erik Gärdén, partner på Nordanö.

Stor del av samtalet kom att kretsa kring den ekonomiska situationen vi befinner oss i, och står inför. Paneldeltagarna delade med sig av tankar kring hur deras respektive bolag förbereder sig och tänker inför de kommande åren.

Stort kundfokus

”Förra året satt vi här och pratade om kontorsdöden, nu pratar vi bara om krisen. Men vi är långsiktiga. Vi tror på kontor, och vi tror på handel. Vi lyssnar på kunden och ser till att ha ett bra erbjudande.”, säger Lena.

Annelie Jansson håller med och poängterade att det aldrig varit svårare att tolka svängningarna på börsen som nu. Man måste vara ödmjuk inför vad fastighetsbolagen står inför, men inte minst vad kunderna står inför. Att vara lyhörd och lyssna på kundens behov, att försöka balansera dessa med vad som är ekonomiskt görbart är en utmaning.

Även Erik Gärdén stämmer in: ”Vi tittar kanske lite för blint i vår lilla marknad, men vi har en stor fördel i Stockholm – ingenting nytt kan byggas. Vi får inte bygga mer på höjden och det finns ingen ledig mark. Det kommer långsiktigt finnas en god efterfrågan på kontor i Stockholm.”

I Göteborg har det byggts många kontor på sistone och bolagen arbetar hårt för att teckna hyresgäster. Kvarteret Regina i Göteborg är ett av Alecta Fastigheters mest intressanta projekt där mycket fokus ligger på att förädla och utveckla en så bra produkt som möjligt. ”Bra hyresavtal på bra nivåer, trots att konkurrensen är stentuff”, menar Lena.

Attraktiva lägen än viktigare

En annan viktig poäng som Anneli lyfter är att det numera är större skillnader på lägen och kontor. Det hon kallar ”premiumkontor”, lokaler i bra läge, bra skick etc. – där vill folk fortfarande vara. Bolag vill fortfarande ha lokaler dit både kunder och medarbetare vill komma. Den typen av kontor är fortfarande viktiga för brandbyggande, personalvård och mycket annat. Bolag är mer selektiva med vilka lokaler de väljer, och hon tycker det blir svårare att satsa på fastigheter som inte är i premiumlägen.

Branschen har blivit bättre på att tänka att utemiljö ska matcha innemiljö, vilket skapar flöden, och flöden skapar affärer. Den nya tunnelbanan är ett bra exempel på något som kommer skapa förutsättningar för branschen att göra just det, skapa flöden. Den här typen av tänk är vad som kan vända ett oattraktiva lägen till premiumlägen.

“Tillsammans med kommunen och andra fastighetsägare och förvaltare skapar vi hälsosamma städer och platser. Tillsammans tittar vi på vilka människor som finns på platsen – vad de redan har och vilka behov de har – och gör det vi kan för att tillgodose dem.”, säger Lena.

Sammanfattningsvis delade panelen en bild av framtiden som kräver kreativa lösningar – konkurrensen kommer inte bli mindre och utmaningarna att ordna noga genomtänkta, kundanpassade kontor kommer inte försvinna. De var eniga om att en optimistisk syn på framtiden är av största vikt för branschen för att kunna ta sig an de spännande utmaningarna som väntar.