Fem tips till dig som chef nu när kontoren öppnar upp

29 september lättades restriktionerna och rekommendationen om hemarbete försvann. Många pratar om det nya nuläget. Men vad behöver du göra för att hantera det nya nuläget redan från starten av återgången till kontoren? Hur möter du individuella behov och leder ditt team i den här förändringen? Och hur får vi hybridarbete att fungera?
2021-09-29