Lycka på kontoret

Vet du vad som skapar förutsättning för en lycklig arbetsplats? Det försöker vi ta reda på i vår nya Lyckorapport. Utifrån våra respondenters svar har vi definierat sex trender som vi nu undersöker närmare.
2024-04-26

Hon gör revolution mot ensamheten

Lina Zakrisson har satt fingret på något viktig. Hon har identifierat vad vi människor kan göra för att hjälpa varandra ur ofrivillig ensamhet. Något som gör att vi mår bättre, lever längre och får ett mer välmående samhälle. Ur den tanken startade hon Ensamhetsrevolutionen.

GRESB bevisar att hållbarhets­arbetet ger resultat

Under oktober stod det klart att Alecta Fastigheter fick ett förbättrat resultat i årets GRESB-mätning, ett tecken på att vårt hållbarhetsarbete ger resultat. Men vad är det som ligger bakom den positiva förändringen? Nickie Excellie, chef hållbarhet och kommunikation, berättar mer.

Bygg­material får nytt liv

Under året har Alecta Fastigheters huvudkontor på Regeringsgatan i Stockholm renoverats, och inom kort är det dags för inflytt. Projektet har gått i hållbarhetens och återbrukets tecken. Vi har exempelvis märkt upp allt överblivet byggmaterial i lokalen för att kunna återbruka det framöver, en insats som gjort att vi sparat in 4 353 kg CO2-utsläpp.
2023-09-13

Fritid och framtidstro på Frihamnsdagarna

I veckan är vi på plats under Frihamnsdagarna i Göteborg. Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats med syfte att låta olika personer komma till tals och höras. Här kommer vi tillsammans med den ideella organisationen Sparks Generation, samt Upplands-Bros kommun, att samtala kring ungas framtid i den växande staden.

Arkitektur för en lyckligare stad

Går det att bygga städer som skapar förutsättningar för lycka och välmående? Det är vi på Alecta Fastigheter övertygade om. Tillsammans med bostadsutvecklarna på Nordr och forskningsinstitutet Rise har vi under våren 2023 genomfört ett antal thinktanks där vi undersökte saken närmare. Till vår hjälp har vi haft en rad personer med spetskompetens inom området, bland annat neuroarkitekten Lukasz Krupinski.

Världen förändras och vi måste hänga med – trender inom stadsutveckling

Magnus Källgren är inte bara bebyggelseantikvarie med stort intresse för hur historien påverkat samhällen och dess bebyggelse. Han är även affärsansvarig stadsutvecklare på Alecta Fastigheter. Nedan siar han om hur framtidens städer kommer att se ut och beskriver vad innovationsdriven stadsutveckling innebär.

Så arbetar vi med biologisk mångfald

Vi människor är beroende av fungerande ekosystem – att det finns en mångfald av både arter och biotoper. Bin och humlor är, tillsammans med cirka 3 000 andra pollinerande insektsarter i Sverige, exempel på livsviktiga aktörer i vårt system. Vi måste hjälpa dessa hjältar på traven. Så här arbetar Alecta Fastigheter med frågan.
2023-05-04

Återbruk i fokus när IHM behövde fler kvadrat

Att hitta hållbara lösningar inom fastighetsbranschen är lättare sagt än gjort. En renoveringsprocess är ofta mycket omfattande och kräver många delaktiga parter, framför allt en engagerad projektledare. Johan Källholm på IHM Business School är ett exempel på en sådan.

Samtal med grön omställning i fokus

Nu har årets upplaga av Business Arena Väst avslutats. Det är ett forum där människor inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn ses och samtalar med varandra, bollar framsteg och utmaningar.

Social hållbarhet – så här går du från ord till handling

Allt hänger ihop. Den sociala hållbarheten är otroligt viktig för att vi ska klara av de utmaningar vi står inför, inte minst för att vi ska nå FN:s globala hållbarhetsmål 2030. Människor och verksamheter som mår bra kan bättre bidra till en bättre miljö och ett bättre klimat. En bättre omvärld helt enkelt.

Jobb, liv och hållbarhet

Arbetslivet är ett område som förändras hela tiden och det vi förhåller oss till idag kommer antagligen se annorlunda ut redan en kort tid efter att denna rapport släppts. Diskussionen kring vad kontoret är och ska vara framgent är högst aktuell.