Så arbetar vi med biologisk mångfald

Vi människor är beroende av fungerande ekosystem – att det finns en mångfald av både arter och biotoper. Bin och humlor är, tillsammans med cirka 3 000 andra pollinerande insektsarter i Sverige, exempel på livsviktiga aktörer i vårt system. Vi måste hjälpa dessa hjältar på traven. Så här arbetar Alecta Fastigheter med frågan.
2023-05-04

Återbruk i fokus när IHM behövde fler kvadrat

Att hitta hållbara lösningar inom fastighetsbranschen är lättare sagt än gjort. En renoveringsprocess är ofta mycket omfattande och kräver många delaktiga parter, framför allt en engagerad projektledare. Johan Källholm på IHM Business School är ett exempel på en sådan.

Samtal med grön omställning i fokus

Nu har årets upplaga av Business Arena Väst avslutats. Det är ett forum där människor inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn ses och samtalar med varandra, bollar framsteg och utmaningar.

Social hållbarhet – så här går du från ord till handling

Allt hänger ihop. Den sociala hållbarheten är otroligt viktig för att vi ska klara av de utmaningar vi står inför, inte minst för att vi ska nå FN:s globala hållbarhetsmål 2030. Människor och verksamheter som mår bra kan bättre bidra till en bättre miljö och ett bättre klimat. En bättre omvärld helt enkelt.

Jobb, liv och hållbarhet

Arbetslivet är ett område som förändras hela tiden och det vi förhåller oss till idag kommer antagligen se annorlunda ut redan en kort tid efter att denna rapport släppts. Diskussionen kring vad kontoret är och ska vara framgent är högst aktuell.