GRESB bevisar att hållbarhets­arbetet ger resultat

Under oktober stod det klart att Alecta Fastigheter fick ett förbättrat resultat i årets GRESB-mätning, ett tecken på att vårt hållbarhetsarbete ger resultat. Men vad är det som ligger bakom den positiva förändringen? Nickie Excellie, chef hållbarhet och kommunikation, berättar mer.

Fritid och framtidstro på Frihamnsdagarna

I veckan är vi på plats under Frihamnsdagarna i Göteborg. Frihamnsdagarna är en demokratisk mötesplats med syfte att låta olika personer komma till tals och höras. Här kommer vi tillsammans med den ideella organisationen Sparks Generation, samt Upplands-Bros kommun, att samtala kring ungas framtid i den växande staden.

Världen förändras och vi måste hänga med – trender inom stadsutveckling

Magnus Källgren är inte bara bebyggelseantikvarie med stort intresse för hur historien påverkat samhällen och dess bebyggelse. Han är även affärsansvarig stadsutvecklare på Alecta Fastigheter. Nedan siar han om hur framtidens städer kommer att se ut och beskriver vad innovationsdriven stadsutveckling innebär.